May biyahe pa rin ang Philippine National Railways (PNR) sa kabila ng pagsasara ng ruta nito sa Metro Manila habang ginagawa ang North-South Commuter Railway o NSCR.

News Image #1

(larawan ni Tongco JM)

Simula noong Lunes, Abril 1, 2024, buma-biyahe nang muli ang PNR mula Lucena, Quezon Province hanggang Calamba, Laguna at balikan.

Ang biyaheng Calamba - Lucena ay 5:45 ng hapon samantalang ang biyaheng Lucena - Calamba ay 5:00 ng umaga.

Mayroon ding biyaheng Naga hanggang Sipocot, Camarines Sur ng 5:20 ng umaga at 10:40 ng umaga.

Ang pagbalik naman mula sa Sipocot patungong Naga ay 6:40 ng umaga.

Mayroon ding biyaheng Naga patungong Legazpi, Albay ng 5:38 ng umaga at ang Legazpi pabalil ng Naga ay 5:45 ng umaga.

Samantala, nangangailangan ang PNR ng mga dagdag na tauhan. Nasa art cards sa ilalim ang kanilang kinakailangan:

News Image #2

News Image #3

News Image #4

News Image #5

News Image #6

News Image #7

News Image #8

News Image #9


(Larawan mula sa PNR)